قوی تر از قبل میشم! تغییرات جدید برای آینده

تقریبا از تاریخ ثبت این پست زمان کمی تا انشتار سومین پوسته اختصاصی وردپرسی مونده که از صفر تا صد توسط خودم طراحی شده!! “بلاگیت” یه پوسته وبلاگی که به رسمی که داریم آخر اسمش به تبعیت از اسم تیم “یت” هم اضافه شده… این پوسته هم مثل دوتا پوسته قبلی گرچه پویا هستن ولی تقریبا استاتیک و یکنواخت شناخته میشن، کاربرهای کمی میان سمتشون و پس در نتیجه جوابگوی…